درجه حفاظت یا  IP چیست؟

درجه حفاظت یا IP چیست؟

جمعه 28 تیر 1398 0 نظر

درجه حفاظت یا IP در حقیقت میزان حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گرد و خاک و آب و رطوبت را بیان می کند که عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت است.

درجه حفاظت یا (IP (Ingress Protection در حقیقت میزان حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گرد و خاک و آب و رطوبت را بیان می کند که عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت است. 
بسیاری از تجهیزات برقی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP مشخص‌کننده‌ی این موضوع است که تا چه حد می‌توان به عملکرد صحیح دستگاه در برابر شرایط محیطی و جوی اطمینان نمود.

1. رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

عدد 0 : حفاظت نشده

عدد 1 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر

عدد 2 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر

عدد 3 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر

عدد 4 : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1.5 میلیمتر

عدد 5 : حفاظت در برابر گرد و غبار

عدد 6 : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار


2. رقم دوم مشخصه درجه حفاظت اشخاص در برابر نفوذ آب میباشد.

عدد 0 : حفاظت نشده

عدد 1 : حفاظت شده در برابر چکیدن آب

عدد 2 : حفاظت شده در برابر چکیدن آب با زاویه انحراف تا 15 درجه

عدد 3 : حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب

عدد 4 : حفاظت شده در برابر ترشح آب

عدد 5 : حفاظت شده در برابر فوران آب

عدد 6 : حفاظت شده در برابر امواج دریا

عدد 7 : حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب

عدد 8 : حفاظت شده در برابر فرورفتگی در آب

چند مثال:

****چراغ خورشیدی با   IP 65 به چه معناست؟

6 به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار

5 به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (360 درجه) بدون فشار

**** چراغ خورشیدی با IP 54 به چه معناست؟

عدد 5 اول آن حفاظت در برابر گرد و غبار

عدد 4 دوم آن حفاظت شده در برابر ترشح آب


مقالات مرتبط: (2)

لطفا نظر بدهید